top of page

Over ons

Rond 1960 kende de jeugdbeweging KAJ – VKAJ een grote bloei in Kemzeke. Omdat men met de schrale opbrengst van het lidgeld diende rond te komen, werd er naar activiteiten gezocht die niet alleen ontspanning en creativiteit inhielden, maar die ook financieel interessant waren. Zo werd er bijvoorbeeld een ouderavond georganiseerd met zang, dans en korte toneelstukken, alles afzonderlijk gebracht door jongens of meisjes. Samen toneel spelen was toen immers uit den boze… Dat is de start geweest van een jaarlijks toneelstuk, zij het dus uitsluitend heren- of damestoneel.
In 1967 werd door onderpastoor Leo Vercruyssen een massaspel georganiseerd ter gelegenheid van 850 jaar Kemzeke. Het is met deze organisatie dat de deur werd geopend voor het gemengd KAJ-VKAJ-toneel. Omdat er toen leden waren die toneel wilden blijven spelen, ook al hadden ze intussen de jeugdbeweging achter zich gelaten, werd er beslist tot het oprichten van een zelfstandige toneelgroep. Zo werd in 1977 Toneelgezelschap ’t Kelderken geboren.
De naam komt van de ruimte onder het podium van het Parochiecentrum waar het gezelschap nog altijd zijn onderkomen heeft. Die kelder is in de loop der jaren uitgebouwd tot een gezellig lokaal (met een eigen bar!). ’t Kelderken heeft natuurlijk in de eerste plaats als doel om toneelvoorstellingen te organiseren en te spelen. Maar in ruimere zin wil het gezelschap ook andere culturele en sociaal-gerichte activiteiten stimuleren en (helpen) realiseren, zoals bijvoorbeeld de organisatie van Dorpsfeesten (tijdens het tienjarig bestaan in 1987). Zo heeft ’t Kelderken zeker zijn bijdrage geleverd aan het sociale leven in Kemzeke.
Het toneelgezelschap is sinds zijn oprichting altijd blijven groeien. In 2002 werd het 25-jarig jubileum met veel luister gevierd met een bekroning als Laureaat van de Opendoek-trofee en met de ontvangst van de Cultuurprijs van de Gemeentelijke Culturele Raad van Stekene.
Intussen is de groep op weg naar zijn veertigjarig bestaan en blijven bestuur en leden verder aan de toneelweg timmeren, met niet enkel de meest eenvoudige toneelkeuzes. ’t Kelderken speelt komedies en kluchten, maar wil ook uitdagingen aangaan met het brengen van ‘zwaardere’ en ‘moeilijkere’ stukken. Bekijk hiervoor maar eens de lijst met de gespeelde toneelstukken.
Zo bracht de groep in het najaar 2012 zes uitverkochte voorstellingen van ‘Getto’. In dit stuk, gebaseerd op historische feiten, beschrijft auteur Steven De Lelie het moeilijke leven van de Joodse gemeenschap in het getto van Warschau in de tweede wereldoorlog. De Lelie kwam zijn stuk ook zelf regisseren in Kemzeke en kon daarbij rekenen op de medewerking van Mitta Van der Maat.
Diezelfde De Lelie zorgde als regisseur in 2014 voor een nieuw hoogtepunt met zeven opvoeringen van ‘Festen’, het familiedrama van Thomas Vinterberg. Het voorjaar 2015 bracht een volgende uitdaging met ‘Kulderzipken’, naar de bekende televisiereeks van Hugo Matthysen. In de versie van ’t Kelderken werd dit een echt jeugdtoneel gespeeld door vijfentwintig jongeren tussen 7 en 17 jaar.
Telkens opnieuw probeert ’t Kelderken te zorgen voor een goede productie en organisatie, met als doel: het publiek amuseren, boeien en verzorgen. Het is immers dankzij dat publiek dat ons toneelgezelschap nog altijd bestaat en nog lang wil blijven bestaan…

Het bestuur

Jonas De Cauwer

Communicatie (Website, Facebook)

Jonas staat in voor het onderhoud, de inhoud en de goede werking van de website en facebookpagina. Hij is ook lid van het bestuur van de jeugdafdeling van 't Kelderken, jeugdtheater MIN 1!

Katrien Van Hooste

Feestelijkheden

Naast producties organiseert de vereniging ook nog andere activiteiten om de leden te verwennen. Zo zit Katrien het feestcomité voor en organiseren ze oa het ledenfeest, het nieuwjaarsfeest, wandelingen,...

Francine Noens

Productieleiding

Als regie-assistente zorgt ze ervoor, samen met de regisseur, dat iedere productie in goede banen verloopt en op tijd af is voor de voorstellingen. Tijdens de voorstellingen treedt Francine ook nog op als souffleuse.

Fons Slaets

Technische Leiding

Fons neemt tijdens de producties de technische leiding voor zijn rekening, meer bepaald het geluid en decor. Daarnaast is hij ook lid van het bestuur van de jeugdafdeling van 't Kelderken, jeugdtheater MIN 1.

Dirk Vijt

Penningmeester

Voor financiële zaken binnen de vereniging moet je bij Dirk zijn. Als penningmeester zorgt hij voor de goede en gezonde boekhouding. Daarnaast staat hij tijdens de producties in voor het licht.

Karel Van de Perre

Secretaris

Iedere organisatie heeft een secretaris nodig. De persoon die zorgt dat alles administratief in orde is, een verslag schrijft na elke bestuursvergadering en die ook verspreidt, communiceert met de pers in aanloop naar de voorstellingen,... Een geknipte rol voor Karel.

Marina Dullaert

Voorzitter

Als voorzitster van de toneelvereniging heeft zij de eindverantwoordelijkheid en zit zij de bestuursvergaderingen voor. Daarnaast is zij aanspreekpersoon en is zij verantwoordelijk voor de kaartenverkoop.

bottom of page